Amersfoort

Dinsdag 11 oktober, 20.00 uur

Paul Machielsen

Klimaatverandering en onze tuinen

In deze duurzame week mag een lezing over verduurzaming van de tuin niet ontbreken. Heeft het veranderende klimaat of heeft het weer in zijn algemeenheid, invloed op onze tuinen? Hoe reageren planten en welke maatregelen moeten we nemen om onze tuinen toekomstbestendig en duurzamer te maken?  Hoe kunnen we het klimaat in een bebouwde omgeving beïnvloeden en waarom zijn, vooral ‘groene tuinen’ van groot belang?  Paul Machielsen, werkzaam bij Abbings Buitenhof in Zeist,  is deze avond onze expert.