Amersfoort

Beleidsplan

In de zomer van 2022 heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld. Het is integraal op te vragen bij de secretaris Marian Karssemeijer, 06 30708594 rheenen.karssemeijer(at)gmail.com

Hieronder in het kort de opdracht die het bestuur zich heeft gesteld. 

Visie 2025: 
Groei & Bloei Amersfoort e.o. is regionaal actief en bekend door stimuleren en ondersteunen van ecologisch tuinieren voor een groene, bloeiende vogel- en insectenrijke omgevingsinrichting. Jong en oud worden actief aangetrokken en geënthousiasmeerd door aantrekkelijke activiteiten. Partnerships gericht op actuele thema's zorgen voor voldoende middelen, en het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen inzake tuinieren. 

Missie: 
De vereniging Groei & Bloei Amersfoort e.o. is onderdeel van KMTP Groei & Bloei en draagt kennis, plezier en liefde voor tuinen, planten & bloemen uit naar haar omgeving. De actieve kern van bestuur en commissies organiseert diverse activiteiten zoals thema avonden, excursies, cursussen, zodat leden en andere geïnteresseerden geïnspireerd worden, en kennis vergaren over alles dat tuinieren zo interessant maakt. Elkaar helpen en leren van elkaar is een belangrijke waarde. Met diverse regionale groene organisaties wordt verbinding gezocht om gezamenlijk bij te dragen aan een groene en duurzame regio Amersfoort.