Amersfoort

Van de Voorzitter,

Afgelopen jaar vierden wij het 100-jarig bestaan van onze afdeling. Terugkijkend kan ik zeggen dat het bestuur heel tevreden is met de activiteiten die wij in dit kader hebben georganiseerd.
Hoogtepunten waren de tweedaagse reis naar Zuid-Limburg en de feestdag in het Groene Huis op Park Schothorst.
Er is veel publiciteit geweest en we stonden met een klein artikel in het tijdschrift Groei & Bloei.
Dit is allemaal niet vanzelf gegaan en daarom wil ik namens het bestuur alle kaderleden hartelijk bedanken voor hun inzet. Speciaal de werkgroep 100 jaar en de excursiecommissie.

2020 is mijn laatste jaar als voorzitter, na 8 jaar ben ik aftredend.
Ik hoop dat ik heel gauw iemand voor deze functie mag inwerken, het is een leuke en leerzame invulling van je vrije tijd.

Wat gaan we in 2020 allemaal doen? In ieder geval een wisseling in de samenstelling van excursiecommissie, dat geeft nieuwe perspectieven.
Er is een mooi programma voor onze lezingenavonden opgesteld, de Nationale Tuinweek start dit jaar met een nieuw concept van open tuinen. Iedereen mag zijn of haar tuin hiervoor aanmelden. Groot of klein, het is altijd fijn.
Zijn er mensen die het bloemschikken weer op willen pakken, laat het horen. Misschien zijn er mogelijkheden dat aan ons programma toe te voegen. 

En tot slot heb je gezien dat onze website vernieuwd is? Hartelijk dank webredactie, we kunnen weer een poosje vooruit. Het was een hele klus maar het is zo belangrijk voor de uitstraling van onze vereniging.

Ook voor dit jaar geldt: Samen zijn we een vereniging, laten we ons met elkaar daarvoor inzetten.

Ans van Maanen
voorzitter