Activiteiten & Actueel

Naar boven

Graag willen wij je voorstellen aan het dagelijks bestuur van de afdeling Groei & Bloei afdeling Amersfoort e.o.

Ans van Maanen

Voorzitter

Ans van Maanen, 033-4806147

ansjesport(at)hetnet.nl

 

 

Secretaris

Marian Karssemeijer, 06 30708594
rheenen.karssemeijer(at)gmail.com
info(at)amersfoort.groei.nl 

Penningmeester en ledenadministrateur

Hans van Piggelen

Hans van Piggelen, 06-42290160

hans.van.piggelen(at)planet.nl 

Reknr.: NL19INGB 000 36 61 719 t.n.v. KMTP Groei & Bloei Amersfoort e.o.

Lid algemeen bestuur

Gerda van Piggelen

Gerda van Piggelen, 033-4550385
gerdagroeienbloei(at)kpnmail.nl

Lid algemeen bestuur

Jannie van Ravenhorst

Jannie van Ravenhorst
033-4324581
jwvanravenhorst(at)gmail.com

Contactpersonen Commissies

José ter Haar

Voorzitter commissie Groei&Bloei-avonden
José ter Haar
info(at)detuinenvanterhaar.nl

Gerda van Geest

Lid commissie Groei&Bloei-avonden
Gerda van Geest
gerdazeestraten(at)gmail.com

Els Uhl

Lid commissie Groei&Bloei-avonden

Els Uhl- Blom

familyuhl(at)gmail.com

 

 

 

 

 

Cursuscommissie
vacant/vacature

Excursiecommissie
Gerda van Piggelen, 033-4550385
gerdagroeienbloei(at)kpnmail.nl

Voortuinkeuringscommissie
Jannie van Ravenhorst 033-4324581
jwvanravenhorst(at)gmail.com

Publiciteit
vacature

Webmasters
Elly Ridderbos- van Elderen, 033 4945508
Marijke Helsdingen, 06 16078935
Suzanne Thiessen, 033-4324428
genb.webmaster(at)gmail.com

Redactie mededelingenblad Bladgroen
Anneke van Elderen, 033-4944573
ajvanelderen(at)gmail.com

Layout Bladgroen
Sacha Sluijter, 06 24 80 66 89
sachasluijter@icloud.com

meer
Foto S Thiessen
15
Jan
Vergeten smaakmakers en paradijskorrels (Blik op de Tuin - 884)
10
Jan
VAN VERVAL TOT HOTEL