Amersfoort

Gelderse roos (Viburnum opulus)

Snoei de struik direct na de bloei, door een op de vijf oude stengels geheel weg te snoeien. Zwakke scheuten ook geheel wegknippen. 
Bij verjongingssnoei alle stengels bij de basis wegsnoeien. De nieuwe uitlopers zullen pas in het  tweede jaar weer bloeien. 

Zie ook 'Sneeuwbal (Viburnum)' voor meer informatie over andere Viburnums.

Gouden regen (Laburnum)

Deze boom mag niet in de winter en het voorjaar gesnoeid worden i.v.m. bloeden. Snoeien kan desgewenst na de bloei aan het eind van de zomer. Vrijstaande bomen die een mooie stam moeten vormen kunnen dan worden opgekroond. Zorg voor een open kroon met een regelmatige takkenstand, zodat er voldoende licht in de boom kan komen.

Hertshooi (Hypericum)

Bloeit op eenjarig hout en kan daarom in maart drastisch terug geknipt worden tot op 10 cm. Het is niet nodig dit elk jaar te doen maar mag ook gebeuren met een tussentijd van 1 of 2 jaar.

Hortensia

Boomhortenstia (Hydrangea arborescens 'Annabelle')

De bekende ‘Annabelle’ bloeit op nieuw hout en kan in het voorjaar tot op tien centimeter van de grond worden teruggesnoeid. Knip direct boven twee tegenover elkaar gelegen knoppen. Deze zullen elk in tegenovergestelde richting gaan uitlopen. Indien de voorkeur uitgaat naar vorming van kleinere en minder topzware bloemen is het beter de struik tot op 1/3 van de grond af te knippen. Zo blijft er een steviger takkengestel staan waarop zich jong hout zal gaan vormen met een rijke bloei van kleine, doch minder zware bloemen.

Boerenhortensia (Hydrangea macrophylla)

Deze struik groeit op het oude hout. Laat de uitgebloeide bloemen in de winter aan de struik, deze geven extra bescherming tegen vorstschade. In het voorjaar wanneer de kans op vorst is geweken de uitgebloeide bloemhoofden afknippen tot net boven de eerste levende knop. Ingevroren twijgen wegknippen en dode takken tot onderaan wegknippen. Bij evt.  late vorst een vliesdoek of i.d. over de struik leggen.

Is de struik te groot geworden dan kan de struik tot onderaan afgeknipt worden (verjongingssnoei), de struik zal dat jaar dan niet bloeien. Een betere methode is om dit over 3 jaar te spreiden en alleen de oude, dikke takken tot onderaan af te knippen. Er blijven dan altijd takken over die wel zullen gaan bloeien.

Eikenbladhortensia (Hydrangea quercifolia)

Voor snoeiwijze zie Pluimhortensia.

Pluimhortensia (Hydrangea paniculata) 

Bloeit op eenjarig hout en mag in maart drastisch teruggesnoeid worden tot op 10 cm. Resultaat is een niet al te hoge struik met grote bloemen. Wanneer niet jaarlijks wordt gesnoeid zal de struik groter worden en de bloemen kleiner, verwijder bij deze snoeiwijze dan wel na de winter de uitgebloeide bloemen en evt. ingevroren twijgen.

Klimhortensia (Hydrangea petiolaris)

Na de bloei te lange takken afknippen. Indien de klimplant te groot is geworden kan drastisch teruggeknipt worden, de klimhortensia zal dan het volgend jaar minder bloeien. 

De klimhortensia maakt hechtwortels, knip de snelgroeiende jonge ranken tijdig af om schade aan verfwerk te voorkomen.