Amersfoort

Hoe betaal je voor een excursie?

. Maak de kosten over naar KMPT Groei en Bloei Amersfoort e.o. op rek. nr.
NL19 INGB 0003 6617 19
. Vermeld de naam van de excursie
. Vermeld de naam van de deelnemer aan de excursie
De betaling geldt als definitieve aanmelding.

. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een excursie geannuleerd worden. Je krijgt in dat geval bericht via e-mail en je krijgt het geld teruggestort.