Amersfoort

Hoe betaal je voor een cursus of workshop?

. Maak de kosten over op het rekeningnummer van KMTP Groei & Bloei Amersfoort: NL19 INGB 0003 6617 19 
. Vermeld de naam van de cursus
. Vermeld de naam/namen van de deelnemer(s)
. Vermeld een telefoonnummmer waarop we je kunnen bereiken voor eventuele vragen
. Je aanmelding is pas definitief als we je betaling hebben ontvangen.

NB 
. Wanneer het maximaal aantal deelnemers overschreden wordt, bepaalt het tijdstip waarop de penningmeester de betaling ontvangen heeft wie mee kan doen. 
. Cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Als een activiteit niet door kan gaan, dan zullen we proberen het cursusaanbod op een later moment aan te bieden. Wanneer dit niet lukt of je wenst hier geen gebruik van te maken wordt het betaalde bedrag teruggestort.