Amersfoort

Restitutieregeling

De hieronder beschreven restitutieregeling geldt voor cursussen en/of excursies, die door Groei&Bloei afdeling Amersfoort worden georganiseerd.
 
Onder deelnemer van een activiteit wordt verstaan: hij of zij, die zich heeft aangemeld voor een cursus of excursie en daarvoor de verschuldigde bijdrage(n) heeft voldaan ten gunste van de bankrekening van KMTP Groei&Bloei, afdeling Amersfoort e.o.
 
Annulering en restitutie
Wanneer een deelnemer van een activiteit wil afzien van deelname dient dit minimaal 28 dagen/vier weken voor aanvang van de activiteit gemeld te worden en wordt 100 % van de deelnamekosten gerestitueerd.
De annulering dient per e-mail te worden verstuurd naar de contactpersoon van de betreffende commissie.
Bij annulering van deelname, die binnen vier weken voor aanvang tot één week voor aanvang van de activiteit is gemeld, wordt 50% van de betaalde deelnamekosten gerestitueerd.
Bij annulering in de laatste week voor aanvang van de activiteit vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats, tenzij de commissie of het bestuur anders besluit.


Wachtlijst
Wanneer het mogelijk is een vervanger van de wachtlijst aan de activiteit te laten deelnemen wordt 100% van de deelnamekosten gerestitueerd, nadat de betaling van de nieuwe deelnemer op de bankrekening van KMPT Groei&Bloei afdeling Amersfoort e.o. is bevestigd.
Eventuele materiaalkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Vervanging via de wachtlijst heeft voorrang boven de hierna volgende vervanging.


Vervanger
Wanneer vervanging via de wachtlijst niet mogelijk is en de deelnemer zelf een vervanger vindt, kan deze de plaats van de aanmelder innemen. Afrekenen met de vervanger van de reeds gedane betaling voor de cursus en/of excursie zal de deelnemer zelf moeten regelen.
Een eventueel aanvullende betaling, omdat de vervanger meer verschuldigd is omdat hij/zij geen lid is van Groei&Bloei, dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval op het moment van aanvang van de activiteit te zijn bijgeschreven op de bankrekening van KMTP Groei&Bloei afdeling Amersfoort e.o.